Fællesskab og højt til loftet: Sådan vil næste generation bo

Fællesskab, bæredygtighed, diversitet og en helt anden fysisk indretning. Det er værdier som disse, der kommer til at være bærende for næste generation af boligejere. Læs interviewet med forfatter og unge-ekspert Alexandra Krautwald om, hvordan millennial-generationen vil bo.

Engholmene er Københavns nye kanalby, som med sin helt unikke beliggenhed i vandkanten midt i København tiltrækker boligejere mange steder fra og i alle aldre. Nogle af de naboer, man kan møde på en gåtur langs kanalerne, er de såkaldte millennials. Millennials er en samlet betegnelse for tidens unge, og vedrører generationen som er født mellem 1980 og 2000. Og blandt dem er de yngste børnefamilier, der netop er ved at etablere sig på boligmarkedet.

I dag udgør millennials en femtedel af befolkningen i Danmark, hvilket svarer til 1,15 millioner mennesker – og mange af dem har valgt at bosætte sig i landets storbyer – i særdeleshed København og Aarhus.

Fællesskab og bæredygtighed
Millennials anses blandt andet for at være særdeles progressive, idealistiske og tolerante. Disse træk skinner igennem i deres adfærd og beslutninger, når de vælger bolig og en bydel.

Sådan lyder det fra Alexandra Krautwald. Hun er forfatter, managing director og beslutningsrådgiver hos virksomheden Composing A/S – og ekspert i tendenser. Hun peger på værdier som fællesskab og bæredygtighed som værende de mest centrale for næste generation.

”Fællesskab og bæredygtighed er vigtigt for millennials. De er meget sociale, og noget tyder på, at de gerne vil bo dør om dør med hinanden. På den måde kan man banke på hos naboen og låne en kop sukker eller den fælles hækkesaks. Men det skal også være materialemæssigt forsvarligt, så det ud fra et samfundsmæssigt og langtidssikret perspektiv er gennemtænkt. Sagt på en anden måde så skal det ikke gøre samfundet og kloden dårligere,” fortæller Alexandra Krautwald.

Netop på Engholmene i København har man nær kontakt med sine naboer. Både på de mange fælles arealer, i de åbne gårdmiljøer og på stierne langs kanalerne. Og så er der plads til en sludder med naboen hen over altanen, når familien griller på en lun sommeraften.

”Det er netop den slags boligform, som appellerer til de unge, da man på den måde kan have nærværet og den sociale kontakt med sine naboer,” siger Alexandra Krautwald.

Et tredje parameter for fremtidens boligejere er indretningen, lyder det fra Alexandra Krautwald.

”De unge efterspørger lyse rum, høje linjer, hyggelige kroge og spændende kontraster kombineret med personlighed og et kreativt islæt”.

På Engholmene har alle boliger ekstra højt til loftet. Lofterne er hævet med 20 centimeter i forhold til standardhøjden i boliger, fordi man ønsker at trække ekstra meget lys og volumen ind i rummene. På hver ø har materialevalg og arkitektur desuden været i højsædet, og NPV A/S har i opførelsen af Engholmene samarbejdet med nogle af landets dygtigste arkitekter, hvilket samlet set giver Engholmene et helt særligt udtryk.

Nyt syn på mangfoldighed
De unge generationer tænker og agerer anderledes end tidligere generationer. Det skyldes blandt andet, at de er opvokset i en tid med hurtig forandring som følge af globalisering og digitalisering,

”Modsat ældre generationer har de et andet og helt nyt syn på mangfoldighed. Derfor er de også anderledes åbne overfor at bo i et område, hvor diversiteten er en gennemgående faktor blandt beboerne,” siger Alexandra Krautwald.

For millennials er det naturligt at føle sig hjemme blandt kulturer fra hele verden. Det understreges af deres tilgang til at se det positive i at bo i et område med naboer fra forskellige baggrunde, forskellige aldre og ikke mindst med forskellige karrierer. Således er variation en fordel, når de udvælger det område, de skal bo i med deres børn.

”De unge bringer et nyt og opdateret syn på global grænseløshed til bordet. De kommer med stor sandsynlighed til at vise os andre, hvordan diversitet og mangfoldighed kan skabe helt nye boformer som afføder illustrative og farverige liv, hvor man blander sig med andre frem for at søge sammen med kloninger af sig selv,” fortæller Alexandra Krautwald.

Derfor kommer vi med stor sandsynlighed til at se en generation der gør op med tidligere tiders parcelhuskvarterer.

”Et voksende antal unge tror på, at vi med tiden vil finde værdi i at bo på nye måder. En måde, som vil være kendetegnet ved en stor grad af diversitet og åbenhed, udnyttelse af forskelligheder og anvendelse af kompetencer og tilgange på tværs af hinanden,” slutter Alexandra Krautwald.

Engholmene består af seks boligøer: Kærholm, Myrholm, Lyngholm, Sivholm, Nobelholm og Tangholm. Hver ø er sin egen, men alligevel forankret via hyggelige broer og smukke, gennemgående kajpromenader. Boligerne er indrettet med fokus på funktionalitet og æstetik og har alle direkte udgang enten via altan eller privat tagterrasse.

Alle rettigheder til billeder, tekster og video tilhører NPV A/S - og må ikke anvendes uden forudgående tilladelse fra NPV A/S. Copyright © NPV A/S 2011 - 2019