Forbehold

Erhverv

Visualiseringer og renderinger
De viste billeder er foreløbige visualiseringer og renderinger af, hvordan ejendomme, opholdsområder og byrum forventes at se ud, når byggeriet er færdigopført, og området er færdigudviklet. Billederne er udarbejdet efter et skitseprojekt, der er søgt byggetilladelse til. Der kan forekomme væsentlige forskelle mellem de foreløbige visualiseringer og renderinger og det færdige byggeri og omgivelserne.  

Indretning og materialer kan afvige, og rørføringer i lofter kan være placeret anderledes, ligesom nedsænkede partier i lofter kan afvige i størrelse og omfang. 

Visualiseringerne og renderingerne er kun til inspiration, og er ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb/udlejning af erhverv i projektet. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringer og renderinger og de detaljer, der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. 

Plantegninger

Alle oplyste mål og arealer er afrundede og foreløbige og dermed alene vejledende, da der er tale om opmålinger foretaget på projekteringstidspunktet. Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar, såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv. Bemærk at teknikskakte, trappekerner, vægge, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end vist på plantegningen. Bemærk også, at de i plantegningen anførte mål er væg til væg angivelser og dermed ikke svarer til BBR-areal, tinglyst areal mv. Der tages forbehold for afvigelser og ændringer i lejemålet samt endelig kontrolopmåling af beskikket landinspektør.  

© NPV A/S – 23.02.2022