Nu starter forberedelserne til opførelsen af Engholmene Business Center

Nu starter forberedelserne til opførelsen af Engholmene Business Center


Færdiggørelsen af NPV’s mange boliger på Engholmene nærmer sig sin afslutning, og nu påbegyndes arbejdet med at realisere Engholmene Business Center. Det er en teknisk kompliceret proces, fordi der både skal tages højde for opstigende grundvand under det ni etagers høje byggeri og den kommende metrostrækning, der får to stationer tæt på Engholmene Business Center.


Det er netop det kommende metrobyggeri, som der lige nu gøres forberedelser til på byggegrunden under det kommende Engholmene Business Center. Under jorden skal der på sigt etableres en stor gennemgående kælder, der forbinder de tre bygninger. Dette vil først ske efter at metroselskabet har boret tunnelrøret forbi. Derfor er det nødvendigt at etablere nogle kraftige betonvægge, som metroselskabet derefter borer tunnelerne igennem. Formålet er at sikre byggegruben mod vandindtrængning, når udgravningen af kælderen efter planen påbegyndes til sommer.

Engholmene Business Center hviler på et teknisk krævende fundament

Der bliver travlt på byggegrunden i den kommende tid. Det er nemlig nu, at hele det indledende arbejde for fundamentet sættes i gang, og der ligger en grundig og detaljeret planlægning og koordinering bag.

”Det er en lidt særlig byggegrund, vi har med at gøre her tæt på havnen. Når man så yderligere skal anlægge en kælder i to plan, så kræver det et særligt fokus på at få tætnet gruben mod vandindtrængning. Dette kompliceres så af, at den kommende metro anlægges simultant og kører forbi under byggegrunden. Det kræver virkelig meget – både ekstern og intern koordinering omkring et projekt af den her karakter. Til gengæld tror jeg godt, vi kan love, at det bliver noget helt unikt inden for kontorbyggeri, både hvad angår det arkitektoniske udtryk, indretning og beliggenhed,” fortæller Carsten Plambech Pedersen, der er projektudviklingschef.

Selvom det meste af det, der laves det kommende år, vil være usynligt for øjet, når byggeriet står helt færdigt, så er det et ekstremt vigtigt forarbejde, som er afgørende for resten af processen og det endelige byggeri. Forberedelserne til det kommende kælderbyggeri, hvor der etableres dybe såkaldte sekantpælevægge, står på henover efteråret og helt frem til jul. Herefter er det planen, at metroselskabet udfører deres arbejde med etablering af tunnelrør under byggeriet. Når det er gjort, kan man til sommer igangsætte etableringen af selve kælderen under Engholmene Business Center, og det er i sig selv en utraditionel øvelse, som er teknisk krævende. Der er stærke kræfter i undergrunden, og selv efter færdiggørelsen af bygningerne på op til ni etager, er der ikke tyngde nok til at holde dem nede på grund af vandtrykket. Derfor er det nødvendigt at forankre byggeriet i undergrunden, hvor en kraftig stålwire bores ned og faststøbes. Den anden ende forankres til armeringen i en kraftig betonplade, der udgør bunden af kælderen.

Gode parkeringsforhold på Engholmene Business Center

Engholmene Business Center består af kontorbygninger fordelt på tre byggefelter, der ligger på linje langs Nelson Mandelas Allé med flot udsigt over Sivholm, kanalerne og boligøerne til Københavns Havn. De tre bygninger vil – over jorden – stå som individuelle kontorhuse adskilt af veje og pladser, men under jorden være forbundet af en gennemgående kælder. Her vil ca. 350 parkeringspladser, fordelt på to parkeringsdæk, servicere virksomhederne på Engholmene Business Center, og uden for normal arbejdstid gøre det nemt for gæster til de mange caféer og restauranter i området at finde en parkeringsplads. Der vil også være cykelparkering til både almindelige cykler og ladcykler. Desuden etableres der otte gange så mange opladningsmuligheder for elbiler, som lovgivningen kræver, da der arbejdes intenst på at forankre bæredygtige løsninger i projekterne. Fra Engholmene er der nem tilkørsel til motorvejen, og andre centrale indfaldsveje. Der er også gode forhold for cyklister, som både kan køre direkte på en af Københavns grønne cykelruter eller koble sig på nettet af supercykelstier. Derudover bliver der også god adgang til offentlig transport via den kommende metro, gennemgående buslinjer og havnebussen, som vil lægge til på øen umiddelbart foran Engholmene Business Center.

Kanaler og lystbådehavne skaber en unik stemning på Engholmene

Når kælderen er etableret, begynder byggeriet af de tre kontorbygninger at skyde i vejret. Arkitekturen, som det anerkendte arkitektfirma Cobe står bag, tager udgangspunkt i områdets kulturhistorie. Specielt strukturen og farverne fra H.C. Ørstedsværket er bragt med over i de nye bygninger. Engholmene Business Center kommer til at ligge i et unikt område med kanaler og små havne. Hovedparten af kanalerne er allerede etableret og giver området den maritime stemning, som vil være særligt kendetegnende for Engholmene, når det står helt færdigt. Parallelt med byggeriet af kontorbygningen etableres to større havne. Den nye hovedgade, Nelson Mandelas Allé, udsmykkes med flotte allétræer, som afrunder den flotte transmission, området har gennemgået.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply