Det bæredygtige havnemiljø ved Engholmene har også betydning for erhvervslivet

Det bæredygtige havnemiljø ved Engholmene har også betydning for erhvervslivet


Der er ingen tvivl om, at ønsket om en mere bæredygtig verden også er slået igennem inden for byudvikling. By & Havn har netop offentliggjort deres forretningsstrategi for 2020-2023, og her står bæredygtig byudvikling højt på dagsordenen. Et fokus man byder velkommen hos NPV A/S.


Bæredygtig byudvikling er fremtiden, og det er også et af de helt store fokusområder hos NPV A/S. Udviklingsselskabet arbejder målrettet med at udvikle fremtidens innovative og bæredygtige byggeri. Det understreges blandt andet ved deres Premium-medlemskab hos Green Building Council Denmark – en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen med afsæt i bl.a. FN’s 17 verdensmål og DGNB-certificeringer.

Det rekreative havnemiljø styrker erhvervslivet

De 17 verdensmål, der har et bredere sigte og ikke kun beskæftiger sig med byggeri, betyder, at man også arbejder mod en bæredygtig balance mellem havnedrift i Københavns erhvervshavn og den rekreative havn. Havnen, som en rekreativ mulighed midt i byen, dækker over et område, der er tretten gange så stort som Fælledparken og dobbelt så stor som Central Park i New York.

De blå byrum indeholder altså et kæmpe potentiale for både beboere og erhvervsdrivende, og målet er at fremme de rekreative tiltag, der kan være alt fra kulturarrangementer på og ved vandet, til en udvidelse af antallet af bådpladser, badezoner og anløbsbroer til havnebusser. Engholmene er netop et eksempel på et område med mange rekreative muligheder, der åbner for aktiviteter, som skaber liv og dynamik i området, og gør det attraktivt for både erhvervsdrivende og investorer. Derfor er By & Havns fokus på at fremme den rekreative havn helt i tråd med strategien for Engholmene.

Erhverv og beboelse side om side

På Engholmene har man ved at blande erhverv med beboelse ønsket at skabe et sammenhængende og levende byrum, hvor grønne og blå friarealer samt rekreative områder indbyder til fysisk udfoldelse og et aktivt udendørsliv. Denne balance flugter ligeledes med By & Havns ambition om København som en by med sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer, der giver plads til fællesskaber og det gode liv i byen.

”Vi er glade for at se, at By & Havn har bæredygtig byudvikling højt på dagsordenen i deres nye forretningsstrategi for 2020-2023. Det faktum, at de arbejder hen imod at gøre Københavns Havn til en bæredygtig havn, ligger godt i tråd med det arbejde, som NPV A/S står bag i udvikling af Engholmene og Engholmene Business Center. Vi er et udviklingsselskab som gerne går forrest, hvilket også understreges af vores Premium-medlemskab hos Green Building Council Denmark,” fortæller Kim Lang Sørensen, direktør og partner i NPV A/S.

Om Green Building Council Denmark

NPV A/S er Premium-medlem hos Green Building Council Denmark – en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen og skabe fremtidens innovative og bæredygtige byggeri.

Du kan læse mere om Green Building Council Denmark her: https://www.dk-gbc.dk

FN’s 17 verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på topmødet i New York den 25. september 2015. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Du kan læse mere om de 17 verdensmål her.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply