Tilbage på kontoret – sådan indretter vi arbejdspladsen efter nedlukningen

Tilbage på kontoret – sådan indretter vi arbejdspladsen efter nedlukningen


For mange virksomheder betyder den gradvise genoplukning af Danmark, at de nu kan begynde at få deres medarbejdere tilbage på kontoret. Men hverdagen bliver ikke den samme som før. I Engholmene Business Center er den fleksible indretning og rumfordeling tænkt med fra starten, og det kan meget vel være løsningen for mange virksomheder.


Myndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne får konsekvenser for, hvordan vi indretter os på arbejdspladsen i den kommende tid. De mange måneder med hjemmekontorplads og onlinemøder kan også inspirere til, hvordan virksomhederne fremadrettet bedst indretter den fysiske arbejdsplads.

Engholmene Business Center imødekommer behovet for en fleksibel indretning

En af de ting som alle virksomheder bliver nødt til at forholde sig til nu, og i lang tid fremover, er kravet om afstand. På et helt lavpraktisk plan, skal der opretholdes afstand mellem arbejdsstationerne, i frokostpausen og til møder. For mange er det en udfordring, som gør, at man bliver nødt til at tænke i alternative løsninger.

”Der er selvfølgelig meget, man kan planlægge sig ud af med forskudte mødetider, hjemmearbejde, informationstavler, afstandsstreger på gulve og den slags – men der er en ekstra gevinst ved at tænke det ind i selve indretningen. På den måde bliver afstand naturligt og ikke en daglig påmindelse eller løftet pegefinger. Planter til at skabe naturlig afstand i stedet for tomme borde, små zoner, hvor man kan sidde og tale sammen i hver sin lænestol adskilt af et smukt lille bord. Det kan sagtens gøres på en måde, hvor man inspirerer til nye måder at være sammen på – uden at signalere undtagelsestilstand og utryghed,” fortæller Anne Marie Tommerup, der er ekspert i adfærdsarkitektur og medejer af virksomheden Together Architecture.

Den fleksible indretning har helt fra starten været en grundlæggende tanke i udformningen af Engholmene Business Center. Alle erfaringer viser nemlig, at vores behov og adfærd er i konstant forandring – dette skyldes blandt andet den digitale udvikling. Den giver os i dag muligheden for at arbejde sammen med store fysiske afstande, men det fremhæver også, hvad den fysiske arbejdsplads har af potentiale.

Arbejdspladsens indretning kan fremme innovation og inspirere medarbejderne

De digitale muligheder gør, at man i dag nemmere kan arbejde hjemmefra, spare transporttid og måske endda arbejde mere effektivt. Men det bliver også meget tydeligt, hvad det er den fysiske arbejdsplads har at byde på i modsætning til den digitale. På arbejdspladsen kan det tilfældige møde udløse innovative snakke. De fysiske rammer kan inspirere i den uforpligtende idéproces, eller styrke relationen til en kunde. I Engholmene Business Center har man fra starten valgt at lægge vægt på at skabe nogle indbydende fællesfaciliteter, der kan være inspirerende rammer for at mødes og holde møde under forskellige former. I stueetagen serverer stedets barista friskbrygget kaffe til det korte møde med en kollega, og et bredt udvalg af mødelokaler i alle størrelser tilgodeser forskellige behov. Personalerestauranten, der serverer gourmetmad, kan danne ramme om det mere uformelle kundemøde, og de fælles loungeområder skaber plads til tilfældige møder på tværs af virksomhederne.

”Vi ser helt klart en øget opmærksomhed på, hvad den fysiske arbejdsplads kan i modsætning til den digitale. Onlinemøder er ofte meget effektive, fordi de er planlagte og har et specifikt formål. Det tilfældige møde derimod, der opstår ved kaffestationen, på fællesarealer og i pausen, fremmer til gengæld innovationshøjden, fordi de er mere spontane og ikke planlagte. I indretningen kan man understøtte det med let tilgængelige og semiprivate zoner, fx en sofa med god udsigt, en bænk i en niche eller et højbord, hvor man kan ’hænge ud’. Det er ligeledes væsentligt at tænke det omgivende udemiljø med. Et par bænke i det fri, hvor man kan nyde sin kaffepause med kolleger, er også et rum der indbyder til en anden snak end den, man har på Zoom,” fortæller Anne Marie Tommerup fra Together Architecture.

Det omgivende uderum er et vigtigt aktiv, fordi det både kan skabe rum for socialt samvær og være rammen om det innovative møde mellem medarbejderne eller med kunder. Engholmene Business Center giver både i sin udformning og placering stedets brugere adgang til nogle unikke og inspirerende uderum. Tagterrasser med udsigt over Københavns Havn og et omgivende miljø med masser af stemning fra de gennemgående kanaler, små broer, lystbådehavne – og så selvfølgelig det uforlignelige nærvær af vandet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply