Persondatapolitik – Engholmene

Hvem er vi?

Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af NPV A/S, Jægersborg Alle 1 A, 2920 Charlottenlund, CVR nr. 32329020 (NPV). Når vi bruger dine personlige oplysninger på vores hjemmeside, eller vi leverer vores tjenester til dig, er NPV din dataansvarlige, og den du kan kontakte.

Hvornår og til hvilket formål indsamler vi dine personlige oplysninger?

Vi indsamler dine personlige oplysninger, når du giver dem til os ved at acceptere cookies, herunder når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler; når du tilmelder dig eller anmoder om, at vi sender dig nyhedsbreve eller andre materialer; når du ansøger om en stilling hos os; og når du reagerer på vores kommunikation eller anmoder om oplysninger vedr. projektbyggeri.

”Hvad behandler vi?

Ved behandling af cookies
Når du interagerer med vores hjemmeside, behandler vi cookies med det formål, at hjemmesiden er funktionel, kan optimeres og kan give dig direkte adgang til sociale medier med personlig tilpasset markedsføring. Behandling af cookies foretages med dit samtykke.
Du finder flere oplysninger om denne praksis i afsnittet “Cookies og pixel tags” nedenfor.

Ved tilmelding til nyhedsbrev eller ”bliv kontaktet”
Tilmelder du dig et nyhedsbrev eller bruger funktionen ”bliv kontaktet” behandler vi dine personoplysninger med det formål at give dig markedsføringsmateriale i forhold til de valgte projektbyggerier. Behandling af personoplysninger ved tilmelding til nyhedsbreve eller ”bliv kontaktet” foretages med dit samtykke.

Ved brug af og chatfunktion, samt reservation af et projektbyggeri
Ønsker du konkret information vedr. et projektbyggeri ved brug af chatfunktion, samt ønsker du at reservere et projektbyggeri behandler vi udelukkende dine personoplysninger til det formål at kunne give dig den ønskede information på vegne af sælger.
Behandling af personoplysninger med henblik på at give dig projektmateriale foretages på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt med sælger af projektbyggeriet.

Ved køb af et projektbyggeri og brug af ”Mit NPV”
Har du købt et projektbyggeri behandler vi udelukkende dine personoplysninger til det formål at kunne opfylde købsaftalen på vegne af sælger og give dig adgang til ”Mit NPV”, hvor købsdokumenter og status på projektbyggeri kan tilgås.
Behandling af personoplysninger ved køb af et projektbyggeri og ved adgang til ”Mit NPV” foretages med henblik på opfyldelse af købsaftale mellem dig og sælger, samt give dig relevante servicemeddelelser.

Hvad indsamler vi fra andre kilder?

Vi modtager information om dig fra sociale medier, herunder når du interagerer med os på sociale medier og hvilket indhold du tilgår på sociale medier. Oplysningerne vi modtager styres af persondatapolitikken på det relevante sociale medie, og vi opfordrer dig til at gennemgå den.

Vi modtager også oplysningerne om dig fra projektselskaber og ejendomsmæglere når du foretager en reservation af et projektbyggeri eller køber et projektbyggeri. Oplysningerne vi modtager styres af persondatapolitikker hos den relevante ejendomsmægler eller projektselskab.

Endelig modtager vi også oplysninger om dig fra finansinstitutter og myndigheder i forbindelse med du køber et projektbyggeri. Oplysningerne vi modtager styres af persondatapolitikker hos dit finansinstitut og af persondata politikker hos den relevante myndighed.

Hvordan deler vi dine oplysninger?

Vi sælger ikke, udlejer ikke eller på anden måde deler dine personlige oplysninger med andre for deres uafhængige brug, undtagen som udtrykkeligt beskrevet i denne persondatapolitik eller med din forudgående tilladelse.

Vi deler dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne eller dine vegne, f.eks. hosting tjenester, leverandører af informationsteknologi, ejendomsmæglere, finansinstitutter og leverandører af håndværksydelser. Uanset hvor dine personlige oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores eller dine vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Vi vil også dele dine personlige oplysninger, når det kræves af lovgivningen.

Hvornår sletter vi dine data?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores rettigheder.

For jobansøgninger sletter vi dine personoplysninger 6 måneder efter endeligt afslag på den konkrete jobansøgning.

For markedsføringssamtykker sletter vi dine personoplysninger 3 år efter sidste kontakt til dig i forhold til det konkrete markedsføringssamtykke.

For materiale vedrørende projektbyggerier sletter vi dine personoplysninger 5 år efter afslutningen af det regnskabsår, hvori projektbyggeriet blev overtaget (regnskabsår = 1/1 til 31/12) – ved uenighed kan slettefristen udvides op til 10 år.

COOKIES og pixel tags

På vores hjemmeside bruger vi en række metoder, som fx cookies og pixel tags.

Tredjemand kan også indsamle oplysninger gennem hjemmesiden ved hjælp af cookies, tredjemandsplugins og -widgets. Disse tredjemænd indsamler oplysningerne direkte fra din internetbrowser, og behandlingen af oplysningerne er underlagt deres egen privatlivspolitik.

Vi bruger som udgangspunkt tre kategorier af cookies på vores hjemmeside:
Funktionelle: Disse cookies er nødvendige for hjemmesidens grundlæggende funktionalitet, og er derfor altid aktiveret. Funktionelle cookies gør blandt andet, at du bliver husket, mens du browser rundt på vores hjemmeside i en enkelt session eller fra gang til gang, hvis du ønsker dette. De gør købsprocessen mulig, og hjælper i forbindelse med sikkerhedsproblemer og overholdelse af regler.

Performance: Performance-cookies giver os mulighed for at forbedre funktionaliteten af vores hjemmesiden ved at følge brugen deraf. I nogle tilfælde forbedrer disse cookies vores behandlingstid i forbindelse med din anmodning og giver os mulighed for at huske dine hjemmesideindstillinger. Deaktivering af performance-cookies kan forringe de skræddersyede anbefalinger og hjemmesidens ydeevne.

Sociale medier og annoncer: Cookies til integration af sociale medier giver dig mulighed for at oprette forbindelse til dine sociale netværk og dele indhold fra vores hjemmeside via sociale medier.
Markedsføringscookies (fra tredjemand) indsamler oplysninger, som bidrager til at skræddersy annoncer til dine interesser, både på og uden for vores hjemmeside. I nogle tilfælde indebærer disse cookies behandling af dine personoplysninger. Deaktivering af markedsføringscookies kan medføre, at du ser annoncer, som ikke er lige så relevante for dig, eller at du ikke kan oprette korrekt forbindelse til Facebook og andre sociale medier, og/eller at du ikke kan dele indhold på sociale medier.

Du kan se en liste over hvilke cookies hjemmesiden bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr her: Cookies Engholmene

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser. Det kan du gøre i internetindstillingerne på hver af dine browsere og enheder.

Du kan også vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. Alle browsere er lidt forskellige, så kig i din browsers hjælpefunktion for at finde den rigtige måde at ændre dine cookieindstillinger på.

Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme personoplysninger.

Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere at de vil beskytte dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk som vi ikke kontrollerer, herunder internet og trådløse netværk.

Hvad er dine rettigheder?

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra os, kan du enten bruge de frameldings funktioner, som er fremhævet i den seneste kommunikation modtaget fra os, eller du kan kontakte os ved at sende os en e-mail ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Du har ret til at få opdateret eller rettet dine oplysninger, hvis disse ændres eller hvis du mener, at oplysninger vi har samlet om dig er unøjagtige.

Du kan også bede os om adgang til at se hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan også anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse.
Anmoder du om at standse, begrænse eller få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan levere markedsføring til dig eller at du ikke længere kan anvende ”Mit NPV”.

Skulle der opstå et sikkerhedsbrud vil vi informere de relevante databeskyttelsesmyndigheder og informere dig om bruddet, hvis dette vil medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. Hvis du vil diskutere eller udøve de rettigheder du måtte have, kan du altid kontakte os.

Sådan kontaktes vi

Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik og udøve dine rettigheder, eller hvis du blot vil udelukkes fra at modtage markedsføring fra os, kan du bruge en af følgende muligheder:
– Alm. post – NPV A/S, Jægersborg Alle´ 1 A, 2920 Charlottenlund.
– E-mail – info@NPV.as

I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet hvis dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.

Ændringer i persondatapolitik

Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.

Lovvalg og jurisdiktion

Brugen af vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af vores hjemmeside skal afgøres af domstole i Danmark.