Overborgmester i København Frank Jensen

Foto: Scanpix

Tekst: Peter Bisgaard-Frantzen

ENGHAVE BRYGGE

smelter sammen med resten af byen

EN HOVEDSTAD MED ØER, KANALER OG MOLER. OVERBORGMESTER FRANK JENSEN HAR SÆRLIG GRUND TIL AT GLÆDE SIG OVER, AT DE NYE HAVNEOMRÅDER BLIVER HOVEDSTADENS HOTTESTE BYDEL

EN NY BY i byen med broer, kanaler og moler kommer til at integrere det sydlige København på en måde, der bringer byens nye områder tæt på centrum. Med smart transport, havnebus og lækre gang- og cykelstier.

”Jeg er så glad for, at det er lykkedes at få besluttet udviklingen af den nye kanalby på Enghave Brygge. Det vil få stor betydning for hele havnemiljøet, at det sidste udviklingsprojekt i Københavns Havn nu bliver virkeliggjort,” siger Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune, der har en særlig grund til at glæde sig.

”Jeg elsker at ro i Københavns kanaler, så på det personlige plan ser jeg virkelig frem til at kunne sejle rundt mellem de mange flotte nye byggerier. Jeg synes, det er sjovt at komme helt tæt på husene og studere dem fra vandsiden.”

Privat har Frank Jensen boet på Islands Brygge siden 2007, da han rykkede fra Aalborg for at blive oversherif i København. Området er fantastisk, synes han. Han savner ikke Nordjyllands vilde natur og bruger hele området til sine mange friluftsaktiviteter. Det bliver til løbeture på Amager Fælled, hen over Bryggebroen, videre langs havnen og tilbage til Islands Brygge. Hvis han da ikke hopper i sin kajak.

”Jeg kender alle kanalerne og holder især meget af at ro i Christianshavns Kanal med de mange skibe, mennesker og historiske bygninger.” Frank Jensen er medlem af Bryggens Kajak Klub, der ligger lige over for Enghave Brygge.

Han nyder fællesskabet, men som regel ror han alene ud i byen for at koble af.

NATURLIG DEL AF KØBENHAVN

”Det er altid et diskussionsemne, om nye beboelsesområder i København kan blive integreret i byen. Det bliver slet ikke et problem for Enghave Brygge. Der har længe manglet en naturlig overgang fra Havneholmen på Vesterbro til det nye Sydhavnen. Den rolle får Enghave Brygge helt automatisk. På samme måde som med brokvartererne vil Enghave Brygge hurtigt smelte sammen med resten af byen.”

By & Havn står for udviklingen af den sydlige del af Enghave Brygge ved Sluseholmen. I lokalplanen er en del af området reserveret til almene boliger og institutioner, skoler og fritidshjem til bydelens mange nye indbyggere.

EN BY FOR ALLE

”Det glæder mig, at Enghave Brygge lever op til mit ønske om, at København skal være en by med plads til alle. Det betyder meget for mig, at der også bygges almene boliger til rimelige priser, så vi får skabt den diversitet og mangfoldighed, som København er særligt kendt for. Afveksling skaber liv.”

Frank Jensen har personligt fulgt udviklingen af Enghave Brygge. Fra ideer på tegnebrættet, til de første maskiner begyndte at banke pæle i vandet, og sand og jord fyldte ø efter ø op. Til nu, hvor Kærholm og Myrholm er en del af Danmarkskortet.

”Enghave Brygge har taget år at virkeliggøre. Vi har haft mange overvejelser, mange forhandlinger og brugt mange ressourcer på at nå i mål med lokalplanen. Samtidig skulle vi holde fast i samarbejdet med de interesserede investorer. Jeg er glad for og stolt af, at det er lykkedes.”

Frank Jensen påpeger, at det er vigtigt, at investorerne, der jo investerer til glæde for København, har tillid til byens ledelse.

”For os politikere er det vigtigt, at vi leverer i overensstemmelse med de aftaler og forventninger, der er skabt hos alle involverede parter. Vi skal alle være glade for, at investorerne vil være med til at bygge gode, flotte boliger i København,” slutter Frank Jensen.

Copyright © NPV 2016

“DET GLÆDER MIG, AT ENGHAVE BRYGGE LEVER OP TIL MIT ØNSKE OM, AT KØBENHAVN SKAL VÆRE EN BY MED PLADS TIL ALLE. DET BETYDER MEGET FOR MIG, AT DER OGSÅ BYGGES ALMENE BOLIGER TIL RIMELIGE PRISER, SÅ VI FÅR SKABT DEN DIVERSITET OG MANGFOLDIGHED, SOM KØBENHAVN ER SÆRLIGT KENDT FOR.”

FRANK JENSEN, Overborgmester i København