TANGHOLM – boligøen langs havnebassinet længst mod nord i Engholmene

Den nordligste af Engholmenes seks boligøer kommer til at ligge yderst – mod Havneholmen, tættest på byen – i en moderne, homogen karréstruktur med varierende og raffinerede facadeudtryk.

Boligerne i kanalbyen Engholmene er alle – uden undtagelse – nøje udformet og tilpasset placeringen lige midt i Københavns inderhavn. Omgivet af vand til alle sider og med masser af lys og luft fra alle fire verdenshjørner, vil samtlige øer markere sig som en samlet urban helhed med hver sit individuelle og unikke udtryk.

Boligøen Tangholm er ingen undtagelse. Da Arkitekt MAA og Partner, Mette Julie Skibsholt, sammen med sit team i ét af landets største arkitekfirmaer, Arkitema Architects, satte de første streger til den nordligste kanal-ø, var det ud fra tankerne om at skabe et fremsynet boligprojekt:
– det indgående fokus på en delikat proportionering er udgangspunktet for arkitekturens formater og rummeligheder. Samtidig har vi hos Arkitema stor fokus på projektets bygbarhed – det at ’stable’ tingene på en måde, således at alle byggeriets elementer hænger sammen på lige vilkår. En bygning, som netop bebyggelsen på Tangholm, består af så og så mange komponenter, hvoraf facaden er én ting. Boligerne skal både være skønne at være i og at skue udefra – designprocessen er i bund og grund et spændende og sjovt puslespil der skal gå op, siger Mette Julie Skibsholt.

’Arkitekter, der gør en forskel for mennesker’

Ordene er formuleret som en del af Arkitema Architects’ DNA. Firmaet, som blev født i Århus i 1969 som tegnestuen ’Arkitekt-gruppen’ har altid haft brugerne, menneskene i centrum. Firmaet kalder det også for ’People in Architecture’:
– Vi tegner indefra og ud, altså inde fra boligen, i menneskeskala. For os er det vigtigt at udlægge rummene optimalt, også helt inde fra køkken- og toiletkernen, så du hele dagen igennem får den rigtige lysfordeling i rummene og et varieret lys. Samtidig er arkitekturen set ude fra jo hele tiden nærværende i vores designproces – imens de her klodser vi skal have lagt på plads inde fra, de er notorisk afhængige af det, der sker udenfor. Så det er med en grundighed i mennesket vi tegner – vi tegner for brugeren, for bygherre og for det omgivende samfund – og det er præcis lige vigtigt. Dét er det aftryk vores byggerier giver til omverdenen, i dette tilfælde Tangholm.

Skift i udtryk, farver og højder

Tangholm vil indeholde ca. 260 ejerlejligheder, fordelt på 2-værelses lejligheder til unikke penthouseboliger med et optionelt antal værelser. Tangholm-bebyggelsen er inspireret af de klassiske københavnske boligkarréer og er opdelt i forskellige udtryk, som er med til at bringe skalaen ned, og som ved hjælp af knæk og forskydninger i facaderne skaber irregulære byrum og nicher.
Facadeudtrykket fordeler sig ud over hele bebyggelsen i nuancer af lyse, mellem-tonede og mørke tegl. Smukke og sammenhængende farveskift, som hver især vil bestå af kontraster og udjævninger, horisontalt og vertikalt:
– Alle overflader står i en varm, jordfarvet og meleret farveskala, der tilfører bebyggelsen lethed og liv. Derudover vil aluminiumsplader og -bånd indgå som et arkitektonisk element for at skabe den ønskede variation i husenes længde, jfr. Lokalplanen. Derfor lægger vi toner af tegl, aluminiumsbånd og forskellige overflader i varieret form henover bebyggelsen, som på den måde kunne fremstå ex lyst mod mørkt, mellem-tonet mod mørkt etc. Således opnås variationen – i et fremsynet udtryk, som samtidig er klassisk, siger Mette Julie, og fremhæver desuden det kontrastforhold, der ligger i de oplukkelige facadeelementer, som optræder i bebyggelsen:
– På Tangholm inviterer store vinduespartier lyset inden for. Desuden vil store ubrudte glasfelter indeholde et fast parti, en del af glasfladen med et opluk foroven, som bevirker, at du herfra kan pudse dine vinduer, mens du fra andre lejligheder kan komme til dine vinduesflader via altanerne. Vi kalder det et smykke i et kontrastforhold, som bibringer en funktion inde bag noget andet – og så giver det en smuk æstetik til facaden.

Altaner med noget på hjerte

At der er altaner til alle boligerne på Tangholm er en selvfølge, og de kommer både som delvist indeliggende og udvendige altaner:
– Det er en kæmpe kvalitet i en bebyggelse, at altanerne skifter i form og udtryk. Det skaber en rigtig fin asymetri på de gavle, der ligger ude i vandet, så at sige, og så giver det ro til de mere langstrakte facadeforløb andre steder på Tangholm. Altanerne udføres enten med et indspændt glasværn af klart lamineret, hærdet glas eller balustreværn, siger Mette Julie, og fremhæver, at dette igen er med til at skabe den eftertragtede variation.

Grønne toner langs vandet

Langs det store havneløb vil Tangholm syne grønt – som en landskabelig nedtrapning, der byder velkommen mod øst med træer, planter og buske og dermed skaber harmoni og samhørighed med den brede havnefront og vandet. Netop områderne langs havnefronten og ned langs kanalerne bliver et indbydende fristed for både beboere og byens øvrige borgere, som her vil kunne opholde sig på bænke-miljøer, spadsere og cykle.
Endnu en unik boligø i Engholmene-familien vil snart rejse sig, og Mette Julie er slet ikke i tvivl om kvaliteterne ved den attraktive beliggenhed:
– I Danmark vil vi gerne have byrum der vender forskelligt, for at opnå de bedst mulige steder at opholde os året igennem – som skærmer vinden og som samtidig lader lyset vandre på forskellig vis hele året rundet. Det være sig både på kanterne, inde i gårdrummene og ude i vandet.
Velkommen hjem på Tangholm – i nær fremtid.

SOLGT

Fakta

Hustype:
Lejlighed

Boligtype:
G3

Projektnr:
G3 313

Lejlighedsnummer:
182

Kontantpris:
SOLGT

Deponering:
SOLGT

Sal:
3. sal

Værelser:
2

BBR-areal:
54 m²

Tinglyst areal:
47 m²

Fællesareal:
7 m²

Grundareal:
0 m²

Antal altan(er):
1 stk

Størrelse på altan(er):
6 m²

Tagterrasse :
0 m²

Have-/terrasseareal:
0 m²

Ejendomstype:
Salg (privat)

Adresse:
George Marshalls Vej 25, 3. Dør 3

Postnummer:
2450 København SV

Foreløbig indflytningsdato:
01.03.2021

Status:
SOLGT

Alle oplyste arealer er foreløbige, afrundede og opmålt på “skitseprojekt”.

Faciliteter

54 m²

2 vær.

3. sal

Elevator

1 Altan

1 toilet

1 bad

Husdyr

Vidste du?

Tinglyst-areal er en betegnelse for arealet af selve ejerlejligheden inklusiv ejendommens ydervægge samt halvdelen af skillevægge til omkringliggende ejerlejligheder. De på plantegningerne eventuelt oplyste rum-kvadratmeter er angivet som tinglyst-areal. BBR-areal er en betegnelse for lejlighedens tinglyste-areal inklusiv ejerlejlighedens andel af de til ejerlejlighedens tilknyttede adgangsarealer (andel af fællesareal).

Forbehold for fejl og ændringer på plantegninger, visualiseringer samt beskrivelser.

© NPV A/S